Warta Group
ul. Chmielna 85/87, 00-805WarszawaTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna
 81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22, 
t: 58 550 97 28, f: 58 550 97 29
e: zycie@skokubezpieczenia.pl
www.skokubezpieczenia.plwww.skokubezpieczenia24.pl
 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22, 
t: 58 550 97 30, f: 58 550 97 31
e: tuw@skokubezpieczenia.pl
www.skokubezpieczenia.plwww.skokubezpieczenia24.pl

Organizer